COTXE COCHE

BARCELONA BARCELONA

 • Agafar A-II fins la sortida 504.
 • Rotonda a la dreta C53 direcció ANGLEÇOLA, BALAGUER
 • Després de 15 kms, sortida a la dreta LV- 3331 fins a PENELLES.
 • Coger A-II hasta la salida 504.
 • Rotonda a la deracha C53 dirección ANGLEÇOLA, BALAGUER
 • Después de 15 kms, salida a la derecha LV-3331 hasta PENELLES.

SARAGOSSA MADRID ZARAGOZA MADRID

 • Agafar AP-II fins la sortida de MOLLERUSSA.
 • Carretera LP-3322, direcció LINYOLA.
 • Anar seguints les indicacions fins a PENELLES.
 • Coger la  AP-II hasta la salida de MOLLERUSA.
 • Carretera LP-3322, dirección LINYOLA.
 • Seguir las indicaciones hasta PENELLES.

AUTOCAR AUTOCAR

BARCELONA BARCELONA

ALSA.ES (Sortida Estació Barcelona Nord).

CADA DIVENDRES: BCN-PENELLES. DES DE 18’45€

TAXI PENELLES

RAMON CORTASSA

1 A 8 PLACES / TEL: 630 942 136