CAT

BASES GARGAR 2019

– Convocatòria dirigida a artistes, grafiters/es, muralistes, il·lustradors/es i pintors/es.

– La participació en el Festival GARGAR està oberta a persones individuals i /o col·lectives.

– Ubicació: Poble de Penelles (41° 45′ 26.006″ N 0° 57′ 57.378″ E).

– El tema principal és el Món Rural. Vida de pagès, agricultura, flora, fauna, entorn…

– L’obra ha de ser apolítica i neutral.

– El festival serà el cap de setmana del 3, 4 i 5 de maig de 2019.

– Abans del dia 24 de febrer de 2019, s’ha de presentar un esbós de l’obra en format jpg/pdf a través del formulari adjunt. També podeu posar-hi enllaços a web, FB o INST.

– En el cas que hi hagin més artistes inscrits que murs disponibles, una comissió formada per l’organització farà la selecció dels artistes convidats.

– Les intervencions es podran començar a preparar dies abans del festival a partir del 29 d’Abril fins el 5 de Maig (dependrà de la mida del mur, a concretar amb l’organització).

– L’artista accepta la cessió dels drets d’imatge de l’obra realitzada per la promoció del GARGAR Festival.

GARGAR Festival es farà càrrec dels materials i permisos necessaris, prèvia posada en comú amb els artistes.

– Els artistes seleccionats presentaran una breu descripció de la seva obra i trajectòria per complementar una guia i ruta que es realitzarà passat el festival.

– Un cop finalitzada la selecció, l’organització es posarà en contacte amb els artistes per resoldre qualsevol dubte i demanar el material necessari. Si l’assistència no fos possible per problemes de distància, ho farem via Skype.

– Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar-nos a: hola@gargarfestival.com.

Moltes gràcies! Ens veiem a Penelles!

QUÈ OFERIM ALS ARTISTES PARTICIPANTS:

–  Desplaçament + allotjament + materials + dietes + promoció + bossa obsequis

EN

GARGAR 2019 GUIDELINES

– Open call for artists, graffiti artists, muralists, illustrators and painters.

GARGAR Festival is open to individual and collective participants.

– Location: Town of Penelles (41° 45′ 26.006″ N 0° 57′ 57.378″ E).

– The main theme is Rural World. Life in the countryside, agriculture, flora, fauna, environment…

– Works must be politically and ideologically neutral.

– The festival will take place during 3th, 4th and 5th May 2019.

– Before 24th of february 2019 artists must provide a sketch of the work in jpg/pdf format through the registration form. Links to webs, FB or INST may also be attached.

– If there are more enrolled artists than available walls, a committee formed by organisers will select guest artists.

– Artists can start preparations before the beginning of the festival, from 29th April to the 5th May (depends the size of the wall, to be agreed upon by the organisers).

– Artists accept transfer of image rights of their works for the promotion of the GARGAR Festival.

GARGAR Festival will provide the required materials and permissions, after discussing with the artist.

– The selected artists will present a short description of their work and career to complement a guided tour which will take place after the festival.

– After selecting the guest artists, they will be contacted by the organisers to resolve queries and discuss the required materials. If attendance is not possible, this can be done via Skype.

– If you have any further queries please do not hesitate to contact us: hola@gargarfestival.com.

Thanks! See you in Penelles!

WHAT WE OFFER TO ARTISTS PARTICIPATING:

– Travel expenses + accommodation + materials + expenses + promotion + gift bag

HOLA

HELLO

Nom i Cognoms (obligatori)
Name and surname (required)

Email (obligatori/required)

Nom artístic
Stage name

Telèfon de contacte (obligatori)
Telephone number (required)

Residència (obligatori)
Residence (required)

Murs escollits del 01 al 15 (obligatori) - Veure secció murs/walls 2019 (més d'una opció)
Select walls from 01 to 15 (required) - Go to murs/walls 2019 (more than one option)

Web/Blog/FB/INST

Adjunta PDF amb l'esbós (Màx.1Mb)
Attach PDF sketch (Màx.1Mb)